SL hållplatsnummer

I SL:s reseplanerare fungerar det ofta att använda bokstavsförkortningar (PDF), s.k. trafikplatssignaturer.

I vissa fall finns dock endast en sifferförkortning att tillgå som alternativ till en trafikplatssignatur. Olika versioner av uppsättningar med sifferförkortningar finns sammanställda nedan. Denna kommer förhoppningsvis uppdateras ytterligare vid tillfälle eftersom SL och andra aktörer lär behålla sådan information för internt bruk.

Ev. dubletter ingår i räkningen.

Koden finns tillgänglig om någon vill roa sig med det.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License